skip to main content

St Tysul's Church

Garawys 2021 - digwyddiadau a gwasanaethau


Fel llawer o'r Garawys flwyddyn diwethaf, a'r 12 mis diwethaf, fyddwn yn dathlu'r tymor sanctaidd yma yn wahanol y flwyddyn yma. Hoffwn, fel eglwysi sy'n rhan o Ardal Weinidogaeth Leol Dyffryn Teifi, eich wahodd i'r digwyddiadau/gwasanaethau canlynol:

Pob nos Fawrth (dechrau Chwefror 23):
7:00yh Cwmplin (Gweddi Nos)

Pob nos Iau (dechrau Chwefror 18):
8:00yh Grwp Garawys "Crying in the Silicon Wilderness" - amser myfrdod ar lluniau a darlleniadau trwy tymor y Garawys

ebostiwch garethmreid@googlemail.com am y linciau ar gyfer y cyfarfodydd Zoom
email garethmreid@googlemail.com for the link to these Zoom meetings
 


Notices and News

Read our Notices and News here.
 

Sunday School News

Information about Sunday School.
Read more...

Picture of a shield with writing - entitled

The Tower Appeal

Project to transform the back of the church building to improve our use of the space - for worship and for the surrounding community. Read more...

{