skip to main content

St Tysul's Church

Gwasanaeth Coffa Carolau


Dros y flynyddoedd diwethaf rydym wedi cynnal gwasanaeth Coffa Carolau i gofio ein anywliaid sydd wedi marw, a dal i ddathlu y gobaith sydd gennym yn neges y Nadolig.  Mae'r Nadolig wastad yn anodd i'r rhai sydd wed colli teulu a ffrindiau, ac rydym oll yn fwy wybodol o hyn flwyddyn yma.
Mi fydd ein gwasanaeth ar-lein flwyddyn yma (manylion i'w ddilyn), a hoffem wahodd pobl i rannu enwau eu anwyliaid yr hoffech ni i gofio yn ein gwasanaeth.  Os oes teulu a ffrindiau hoffech i ni gofio yn ein gwasaneth Coffa Carolu, mi allwch ebostio garethmreid@googlemail.com neu ffonio'r Ficerdy ar 01559 363874.
 


Notices and News

Read our Notices and News here.
 

Sunday School News

Information about Sunday School.
Read more...

Picture of a shield with writing - entitled

The Tower Appeal

Project to transform the back of the church building to improve our use of the space - for worship and for the surrounding community. Read more...

{