skip to main content

St Tysul's Church

Gwasanaethau Nadolig yn Eglwys St Tysul 2018


Fyddwn yn hoff iawn o'ch weld dros tymor y Nadolig yn St Tysul.  I wneud hwn yn hawdd maw gennym nifer o wasanaethau yn digwydd i ddathlu'r amser hyfryd yma - 

Dydd Sul Rahgfyr 23ain - Gwasanaeth Coffa Carolau 3yh - 
Mae'r gwasanaeth newydd yma er mwyn cofio ein annwylyd colledig.  Mae'r Nadolig yn amser anodd pan rydym wedi colli teulu neu ffrindiau, ond mae hefyd yn amser i gofio yr obaith wnaeth Duw rhoi i'r byd.  Yn y gwasanaeth yma rydym yn cydnabod ein colled, ac yn cofio gobaith y Nadolig gyda carolau.

Dydd Llun Rhagfyr 24ain - Gwasanaeth y Preseb 4yh -
Mae'r gwasanaeth hyn wedi cael ei gynnal am rhai flynyddoedd nawr, ac yn amser anffurfiol i blant ac oedolion.  Yn ystod ein amser gyda'n gilydd rydym yn canu carolau ac yn clywed am sori'r Nadolig mewn ffordd wahanol gyda digon o pethau actif.

Cymun Gyntaf y Nadolig 11yh - 
Dyma'r Cymun traddodiadol gyda carolau.  Mae'r gwasanaeth yn ein paratoi am Dydd Nadolig, yn cofio bod enedigaeth Iesu yng nghanol ein addoliad ac yn helpu ni i croesawi y dathliad mawr.

Dydd Mawrth Rhagfyr 25ain - Cymun Bendigaid 9yb - 
Gwasnaeth Cymun syml yng Nghapel Mair ar Dydd Nadolig
 


Notices and News

Read our Notices and News here.
 

Sunday School News

Information about Sunday School.
Read more...

Picture of a shield with writing - entitled

The Tower Appeal

Project to transform the back of the church building to improve our use of the space - for worship and for the surrounding community. Read more...

{