skip to main content

St Tysul's Church

Codi arian i Twr St Tysul try 'Crowdfunding


Yn St Tysul, rydym angen help gyda twr ein eglwys.  Mae ein twr hanesyddol angen ei atgyweirio, a mi fydd pob help yn cael eu dderbyn llawn diolch.  I'n help ni codi arian, wrth ochr cais grant i'r 'Heritage Lottery Fund', rydym wedi lawnsio tudalen 'crowdfunding' - cliciwch yma.

Gofynnwn i chi ystyried os medrwch chi ein helpu i cadw ac amddiffyn yr engrhaifft anhygoel yma o crefftwaith Gymraeg, mewn lle llawn hanes - mi oedd Owain Glyndwr ei hyn yn 'Arglwydd Llandysul' ac mi fydd ef wedi nabod y twr yma, o gwmpas 1400OC - plis helpwch ni i sicrhau bod cenedlaethau y dyfodol yn nabod hwn hefyd.


 


Notices and News

Read our Notices and News here.
 

Sunday School News

Information about Sunday School.
Read more...

Picture of a shield with writing - entitled

The Tower Appeal

Project to transform the back of the church building to improve our use of the space - for worship and for the surrounding community. Read more...

{