skip to main content

St Tysul's Church

Gwyl Calan Hen 2016


Calan Hen yw'r gwyl flynyddol ar dechrau'r flwyddyn newydd pan mae eglwysi yn ardal Llandysul yn dod i eglwys St Tysul.  Dechreuodd y traddodiad yn 1833 ac mae wedi cael ei gynnal pob blwyddyn ers hynny.  Mae'r eglwysi, o fewn hanner awr, yn cyd adrodd darn o'r Ysgrythur, yn ateb cwestiynnau gan clerig sy'n ymweld am y wyl, ac yna canu emyn neu anthem.  Mae Ysgol Sul yn nifer o'r eglwysi, ac mae'r plant hefyd yn cyd adrodd ac yn ateb cwestiynnau.

Mae'r wyl elenni ar Dydd Sadwrn Ionawr 14eg ac yn dechrau am 10yb gyda Boreol Weddi, ac yna am 10:30yb mae'r eglwys gyntaf yn dechrau.

Cliciwch yma am wybodaeth am gwreiddiau y traddodiad, a chliciwch yma am stori o'r amser ble symudodd yr wyl oherwydd difrod mellt.


Notices and News

Read our Notices and News here.
 

Sunday School News

Information about Sunday School.
Read more...

Picture of a shield with writing - entitled

The Tower Appeal

Project to transform the back of the church building to improve our use of the space - for worship and for the surrounding community. Read more...

{