skip to main content

St Tysul's Church

Tŵr hanesyddol eglwys St Tysul


Rydym ni yn eglwys St Tysul yn edrych at sicrhau dyfodol ein adeilad hanesyddol trwy ceisio am grant o'r 'Heritage Lottery Fund' (HLF).  Mi fydd y grant yma yn ein helpu ni i wneud gwaith bwysig, ac ymchwil, ar y tŵr, a helpu ni i cario edrych ymlaen fel eglwys, tra yn dal at ein hunaniaeth, ac ein lle yn y gymuned o'n gwmpas.
I helpu ni, a'r rhai gyda cyswllt â St Tysul, rydym wedi creu tudalen newydd ar Facebook ar gyfer y tŵr.  Allwch darganfod ffeithiau am yr hanes, y gorffennol, y bresennol, ac ein gobeithion am y dyfodol - plis edrychwch ar y tudalen trwy clicio fan hyn
 


Notices and News

Read our Notices and News here.
 

Sunday School News

Information about Sunday School.
Read more...

Picture of a shield with writing - entitled

The Tower Appeal

Project to transform the back of the church building to improve our use of the space - for worship and for the surrounding community. Read more...

{