skip to main content

St Tysul's Church

Cysylltu â ni


Ficer Gareth Reid

Y Ficerdy/The Vicarage
Tanyfron, Well Street
Llandysul, SA44 4DR

garethmreid@googlemail.com

Ffôn: 01559 363874

Hysbysiadau a Newyddion

Darllenwch ein hysbysiadau yma.

Newyddion Ysgol Sul

Gwybodaeth am yr Ysgol Sul.
Darllenwch mwy...

Picture of a shield with writing - entitled

Apêl y Tŵr

Prosiect i drawsffurfio cefn adeilad yr eglwys i wella ein defnydd o’r lle - ar gyfer addoliad ac i’r gymuned o’n hamgylch. Darllen mwy...

{