skip to main content

St Tysul's Church

Amseroedd Gwasanaethau


Dydd Sul Mawrth 3ydd
10:00 Gwasanaeth Sul Cenedlaethol - Capel Seion

Pob Dydd Mercher
10:30yb Cymun Bendigaid (dwyieithog) - St Tysul

Hysbysiadau a Newyddion

Darllenwch ein hysbysiadau yma.

Newyddion Ysgol Sul

Gwybodaeth am yr Ysgol Sul.
Darllenwch mwy...

Picture of a shield with writing - entitled

Apêl y Tŵr

Prosiect i drawsffurfio cefn adeilad yr eglwys i wella ein defnydd o’r lle - ar gyfer addoliad ac i’r gymuned o’n hamgylch. Darllen mwy...

{