skip to main content

St Tysul's Church

Eglwys St Dewi, Bangor Teifi

Amser gwasanaethau
- Cymun Bendigaid am 2yh ar 4ydd Sul pob mis.

Gwasanaethau arbennig
- Gwasanaeth Carolau, Dydd Sul Tachwedd 27ain, Sul yr Adfent, 2yh

Hysbysiadau a Newyddion

Darllenwch ein hysbysiadau yma.

Newyddion Ysgol Sul

Gwybodaeth am yr Ysgol Sul.
Darllenwch mwy...

Picture of a shield with writing - entitled

Apêl y Tŵr

Prosiect i drawsffurfio cefn adeilad yr eglwys i wella ein defnydd o’r lle - ar gyfer addoliad ac i’r gymuned o’n hamgylch. Darllen mwy...

{