skip to main content

St Tysul's Church

Eglwys St Ffraed, Tregroes

Amser gwasanaethau
- Cymun Bendigaid am 2yh ar Sul cyntaf pob mis
- Hwyrol Weddi am 2yh ar trydydd Sul pob mis

Gwasanaethau arbennig
- Canu Cynulleidfaol - Sul cyntaf ym Medi am 7yh
- Canu Cynulleidfaol y Nadolig - Dydd Sul 4ydd Rhagfyr am 7yh

Hysbysiadau a Newyddion

Darllenwch ein hysbysiadau yma.

Newyddion Ysgol Sul

Gwybodaeth am yr Ysgol Sul.
Darllenwch mwy...

Picture of a shield with writing - entitled

Apêl y Tŵr

Prosiect i drawsffurfio cefn adeilad yr eglwys i wella ein defnydd o’r lle - ar gyfer addoliad ac i’r gymuned o’n hamgylch. Darllen mwy...

{