skip to main content

St Tysul's Church

Amseroedd Gwasanaethau

Dydd Sul Medi 23ain
Ail Sul ar bumtheg wedi'r Drindod
8:00 Cymun Bendigaid
11:00 Cymun Teuluol Diolchgarwch

Pob dydd Mercher:
10:30yb Cymun Bendigaid

Hysbysiadau a Newyddion

Darllenwch ein hysbysiadau yma.

Newyddion Ysgol Sul

Gwybodaeth am yr Ysgol Sul.
Darllenwch mwy...

Picture of a shield with writing - entitled

Apêl y Tŵr

Prosiect i drawsffurfio cefn adeilad yr eglwys i wella ein defnydd o’r lle - ar gyfer addoliad ac i’r gymuned o’n hamgylch. Darllen mwy...