skip to main content

St Tysul's Church

Amseroedd Gwasanaethau

Mae gwasanaethau wedi'u ohirio oherwydd cyngor gan Fainc Esgobion Cymru

Mi fydd yr eglwys ar agor yn ddyddiol ar gyfer gweddi

Cadwch yn ddiogel

Hysbysiadau a Newyddion

Darllenwch ein hysbysiadau yma.

Newyddion Ysgol Sul

Gwybodaeth am yr Ysgol Sul.
Darllenwch mwy...

Picture of a shield with writing - entitled

Apêl y Tŵr

Prosiect i drawsffurfio cefn adeilad yr eglwys i wella ein defnydd o’r lle - ar gyfer addoliad ac i’r gymuned o’n hamgylch. Darllen mwy...