skip to main content

St Tysul's Church

Newyddion

Link

mwy

Gwasanaethau Nadolig Eglwys St Tysul

Dyma ein gwasanaethau dros tymor y Nadolig - ymunwch a ni i ddathlu enedigaeth Crist - croeso gynnes i bawb!

mwy

Gwyl Coed Nadolig St Tysul 2017

Ymunwch a ni am agoriad ein Gwyl Coed Nadolig ar Dydd Sadwrn Rhagfyr 16eg am 2yp.

mwy

Groto Sion Corn yn Neuadd yr Eglwys

Mae'r Nadolig yn dod yn gynnar i Llandysul.  Mi allwn cadarnhau bod Sion Corn yn dod i Landysul i cwrdd a teuluoedd ar dydd Gwener 1af Rhagfyr ar gyfer Ffair Nadolig Llandysul.  Dewch i cwrdd ag e yn Neuadd yr Eglwys (yn adeilad y Llyfrgell) rhwng 4:30yh-6:30yh.
 

mwy

Noson Goffi Eglwys St Tysul 2017

Dewch i Neuadd Tysul ar nos Iau Tachwedd 30 am Noson Goffi Eglwys St Tysul - stondinau di ri ac, wrth gwrs, te a coffi i bawb - £2 mynediad am y noson.

mwy

Codi arian i Twr St Tysul try 'Crowdfunding

Yn St Tysul, rydym angen help gyda twr ein eglwys.  Mae ein twr hanesyddol angen ei atgyweirio, a mi fydd pob help yn cael eu dderbyn llawn diolch.  I'n help ni codi arian, wrth ochr cais grant i'r 'Heritage Lottery Fund', rydym wedi lawnsio tudalen 'crowdfunding' - cliciwch yma.

Gofynnwn i chi ystyried os medrwch chi ein helpu i cadw ac amddiffyn yr engrhaifft anhygoel yma o crefftwaith Gymraeg, mewn lle llawn hanes - mi oedd Owain Glyndwr ei hyn yn 'Arg

mwy

Tŵr hanesyddol eglwys St Tysul

Rydym ni yn eglwys St Tysul yn edrych at sicrhau dyfodol ein adeilad hanesyddol trwy ceisio am grant o'r 'Heritage Lottery Fund' (HLF).  Mi fydd y grant yma yn ein helpu ni i wneud gwaith bwysig, ac ymchwil, ar y tŵr, a helpu ni i cario edrych ymlaen fel eglwys, tra yn dal at ein hunaniaeth, ac ein lle yn y gymuned o'n gwmpas.
I helpu ni, a'r rhai gyda cyswllt â St Tysul, rydym wedi creu tudalen newydd ar Facebook ar gyfer y tŵr.  Allwch darganfod f

mwy

Taflen Hysbysiadau St Tysul Dydd Sul Ionawr 8ed

Taflen Hysbysiadau St Tysul Dydd Sul Ionawr 8ed

mwy

Gwyl Calan Hen 2016

Calan Hen yw'r gwyl flynyddol ar dechrau'r flwyddyn newydd pan mae eglwysi yn ardal Llandysul yn dod i eglwys St Tysul.  Dechreuodd y traddodiad yn 1833 ac mae wedi cael ei gynnal pob blwyddyn ers hynny.  Mae'r eglwysi, o fewn hanner awr, yn cyd adrodd darn o'r Ysgrythur, yn ateb cwestiynnau gan clerig sy'n ymweld am y wyl, ac yna canu emyn neu anthem.  Mae Ysgol Sul yn nifer o'r eglwysi, ac mae'r plant hefyd yn cyd adrodd ac yn ateb cwestiynnau.

Mae

mwy

Arddangosfa Ysgol Sul yn St Tysul

Sialens
 

Dros y gwanwyn hwyr 2016, derbyniwyd sialens gan Ysgol Sul St Tysul.  Ar ôl rhodd o hen gamerau digidol, a gyda’r themau ‘Gogoniant’ , wnaeth y pobl ifanc o gwmpas yr eglwys, tu fewn a tu allan, a tynnu lluniau o pethau wnaeth son am y thema.

 

Ar ol dewis lluniau y welwch fan hyn, allan o ganoedd i gyd, dewisodd y blant adnodau o’r Beibl i fynd gyda pob llun.  Dros lawer o drafod/dadlu/bwyta bisgedi siocled i helpu’r meddwl,

mwy

Llan Llanast

Llan Llanast!

Neuadd Eglwys Llandysul
Dydd Sul 11 Medi, 4yp
Yn cynnwys swper o basta i bawb!
Yn galw teuluodd!
Peidiwch a ddiflasu ar pynhawn Dydd Sul.

mwy

Hysbysiadau a Newyddion

Darllenwch ein hysbysiadau yma.

Newyddion Ysgol Sul

Gwybodaeth am yr Ysgol Sul.
Darllenwch mwy...

Picture of a shield with writing - entitled

Apêl y Tŵr

Prosiect i drawsffurfio cefn adeilad yr eglwys i wella ein defnydd o’r lle - ar gyfer addoliad ac i’r gymuned o’n hamgylch. Darllen mwy...